Kultúrne leto 2019

Kolárovo - Vodný mlyn - 13.7.2019 bol deň, ktorý nám tentoraz vyšiel na 75%, lebo plánovaná súťaž vo varení v kotlíku pre minimálny záujem sa musela zrušiť. O to väčší úspech malo podujatie "Kultúrne leto 2019" s krásnym programom, ktorý nám prišli predniesť rôzne Folklórne súbory, speváci a spevácke telesá zo Šurian,

ako DFS Šurianček, spevácky súbor Kantáta, mužský spevácky súbor Váradani - Banovskí seniori, FS Mrchanky a Natálka Hindická a ženská spevácka skupina z Kostolného Seku. Pre návštevníkov boli ponúknuté tombolové lístky k ťahu tomboly, uvarený Maďarský guláš a v kuchyni PD Kolárovo upečené domáce klobásky. Viac ako 70 tombolových cien, kde prvou cenou bola cena primátora mesta Kolárovo pána Árpáda Horvátha, dámsky bicykel.