Eco recykluj tour

Miestny odbor Matice slovenskej v Kolárove pozval na vystúpenie , ktoré sa konalo dňa 9.11. 2018 o 10°° hod. slovenského populárneho speváka Thomasa Puskailera so svojimi spoločníkmi s programom "Eco recykluj tour", aby žiakom ZŠ J.A. Komenského v Kolárove ukázali, akou formou sa zachraňuje naša planéta.

Deti so záujmom a nadšením sledovali program, ktorý zábavnou formou poukázal na to, ako je dôležité recyklovať všetok obnoviteľný odpad.