Deti, šport a zdravá výživa

Ďalším podujatím pre naše deti bol trochu oklieštený z dôvodu súbežnej akcie pre deti na Veľkom Ostrove. Keďže rodičia žiakov z nižších ročníkov nechali svoje ratolesti doma, tak sme sa s pomocou učiteliek, pod vedením Mgr. Heleny Fűriovej a vedúcou Vodného mlyna Heleno Šáliovou pokúsili nahradiť tento výpadok zábavnou a športovou činnosťou žiakov od prvého až tretieho ročníka, ktorých rodičia pustili. Spolu ich bolo 60 pre ktoré boli pripravené Miestnym odborom Matice slovenskej v Kolárove darčekové balíčky a obložené žemle.