Rok 2018

Milí členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Kolárove. Tento rok bude pre nás skúškou ohňom, lebo po dlhých rokoch stagnovania Matičnej práce a vytváraní kultúrnych podujatí pre nás, žiakov ZŠ a verejnosti v Kolárove je veľká zodpovednosť. Na tento rok máme pripravených niekoľko projektov, ktoré chceme doviesť do úspešného záveru.