Eco recykluj tour

Miestny odbor Matice slovenskej v Kolárove pozval na vystúpenie , ktoré sa konalo dňa 9.11. 2018 o 10°° hod. slovenského populárneho speváka Thomasa Puskailera so svojimi spoločníkmi s programom "Eco recykluj tour", aby žiakom ZŠ J.A. Komenského v Kolárove ukázali, akou formou sa zachraňuje naša planéta.

Čítať ďalej: Eco recykluj tour

Kultúrne leto 2018

Dňa 21.júla 2018 od 13,00 hod. v prírodnom areáli Vodného mlyna v Kolárove, Miestny odbor Matice slovenskej v Kolárove uskutočnil kultúrny program pre matičiarov a občanov Kolárova.

Čítať ďalej: Kultúrne leto 2018

Deti, šport a zdravá výživa

Ďalším podujatím pre naše deti bol trochu oklieštený z dôvodu súbežnej akcie pre deti na Veľkom Ostrove. Keďže rodičia žiakov z nižších ročníkov nechali svoje ratolesti doma, tak sme sa s pomocou učiteliek, pod vedením Mgr. Heleny Fűriovej a vedúcou Vodného mlyna Heleno Šáliovou pokúsili nahradiť tento výpadok zábavnou a športovou činnosťou žiakov od prvého až tretieho ročníka, ktorých rodičia pustili. Spolu ich bolo 60 pre ktoré boli pripravené Miestnym odborom Matice slovenskej v Kolárove darčekové balíčky a obložené žemle.

Kulturna jar 2018

Kultúrna jar 2018 - pozvanie prijali “Slovenskí rebeli” z Komárna pod vedením riaditeľa DMS v Komárne pána Jozefa Černeka, ktorí predviedli scénickú dramatickú tvorbu pod názvom - Na rováš... dňa 21.4.2018 o 16,34 hod. v MsKS Kolárovo.

Čítať ďalej: Kulturna jar 2018

Rok 2018

Milí členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Kolárove. Tento rok bude pre nás skúškou ohňom, lebo po dlhých rokoch stagnovania Matičnej práce a vytváraní kultúrnych podujatí pre nás, žiakov ZŠ a verejnosti v Kolárove je veľká zodpovednosť. Na tento rok máme pripravených niekoľko projektov, ktoré chceme doviesť do úspešného záveru.