Kolárovo

KOLÁROVO 750 ROKOV

Polohopis

 • Kolárovo sa nachádza v Strednej Európe, na Podunajskej nížine vo výške 107 – 111 m nad morom.
 • Centrum mesta sa nachádza na súradniciach 47°55′01″východnej dĺžky 17°59′44″severnej šírky.
 • Je vo vzdialenosti 20 km od okresného mesta Komárno.

Vodné toky

 • Sútok Malého Dunaja a Váhu, Váhu a mŕtveho ramena Malého Dunaja.

Národné pamiatky

 • Na mŕtvom ramene Malého Dunaja sa nachádza jedinečný po celej dĺžke zastrešený drevený most 87 m dlhý, ktorý je prístupnou cestou k Národnej kultúrnej pamiatke, Múzeu Vodného mlynárstva.

Dejiny

 • Podľa archeologických nálezov okolie dnešného Kolárova bolo obývané už v 8.-5. storočí pred našim letopočtom, počas halštatskej kultúry. Starobylé dokumenty svedčia o tom, že miesto osídlenia sa počas stáročí viackrát menilo.
 • Prvá písomná zmienka z roku 1268 menuje osadu, ktorá ležala pri ľavom brehu Váhu, pri rieke Nitra, ako Malá Guta; tá počas svojej existencie niekoľkokrát zmenila názov (Malá Guta, Stará Guta, Veľká Guta, Gutta, Guta a Gúta - od roku 1948 Kolárovo). Obec v tomto čase bola v rukách ostrihomského arcibiskupa.
 • V chotári obce stál v minulosti Žabí hrad (Békavár), podľa niektorých prameňov sa nazýval aj Békevár (Hrad mieru), ktorý dala postaviť kráľovná Mária z Anjou v roku 1349. Obec sa od roku 1551 vyvíjala ako opevnené trhové mestečko s jarmočným právom.

Obyvateľstvo (Sčítanie obyvateľov, 2011)

 • Kolárovo v roku 2011 malo 10 696 obyvateľov, z toho    5 317 mužov a 5 379 žien.

Národnostné zloženie obyvateľstva

 • slovenská: 2. 083 (19,47%) vrátane slovenských Rómov
 • maďarská: 8. 201 (76,67%) vrátane maďarských Rómov
 • rómska: 67 (0,63%)
 • česká: 53 (0,5%)
 • iné - nezistené: 292 (2,69%)

Náboženské vyznanie obyvateľstva

 • Rímskokatolícka cirkev: 7 252 (76,80%)
 • Evanjelická cirkev augsburského vyznania: 273 (2,55%)
 • Gréckokatolícka cirkev: 18 (0,17%)
 • Reformovaná kresťanská cirkev: 335 (3,13%)
 • Pravoslávna cirkev: 2 (0,02%)
 • Svedkovia Jehovovi: 69 (0,65%)
 • Evanjelická cirkev metodistická: 67 (0,63%)
 • Bratská jednota baptistov: 4 (0,04%)
 • Bez vyznania: 1555 (14,54%)
 • Nezistené: 1045 (9,79%)

Politické strany

 • SMK - MKP
 • SNS od 1990 - 2008
 • SDKÚ - DS
 • Smer - SD
 • Most - Híd
 • SNS od 2015

Školstvo

 • ZŠ J.A.Komenského - vyučovací jazyk - slovenský
 • ZŠ Františka Rákócziho II.- vyučovací jazyk - maďarský
 • ZŠ Mateja Korvína - VJ - M
 • Špeciálna ZŠ - VJ - S
 • Špeciálna ZŠ - VJ - M
 • Súkromná stredná odborná škola - VJ - M
 • Cirkevná spojená škola Panny Márie - MŚ, ZŠ - VJ - M
 • Cirkevné gymnázium Panny Márie - VJ - M
 • Materská škola Lesná 8 VJ - S - elokované triedy
 • Materská škola Lesná 10 VJ - S
 • Materská škola Brnenské nám. 16 VJ - M
 • Základná umelecká škola VJ S-M
 • Centrum voľného času VJ S-M

Úrady

 • Mestský úrad
 • Daňový úrad
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Mestské kultúrne stredisko
 • Zdravotné stredisko
 • Lekárne
 • Medchir s.r.o. - jednodňová chirurgia
 • Domovy dôchodcov + stacionáre
 • Detský domov + rodinné domy
 • Poisťovne
 • Banky
 • Pošta

Obchody a potraviny

 • Tesco - supermarket
 • Jednota COOP - supermarket
 • Potraviny Gőgh - Non stop + zmenáreň
 • Družstevná predajňa
 • CBA
 • Mini ABC
 • Ovocie zelenina - Kalmár
 • AMIGA - predajňa s vodárenskými potrebami
 • Záhradkárske potreby
 • Nábytok - Halász
 • Predaj bicyklov - Kögler
 • Elektro predajňa Nagy
 • Domáce potreby – FEGA
 • Discont - elektro
 • Mobil Schop
 • Spantex - koberce
 • Stavebniny Szabo
 • Kvetinárstva

Reštaurácie a kaviarne

 • Hotel LEONOR + nájomné byty
 • CARETTA panzión + ubytovanie
 • Paradisso - Pizzéria + rozvoz jedál
 • Reštaurácia Kicsindy + rozvoz jedál
 • Kaviareň CLUB + rozvoz jedál
 • Snack bar - nočný bar - automaty
 • Piváreň Zlatý Bažant - Hédi
 • Pohostinstvo pri Vodnom mlyne
 • Szekeres ranč - jazdiareň
 • Szekeres - piváreň
 • Pohostinstvo Bagla

Podniky

 • Kromberg - Schubert s.r.o. - výroba káblových zväzkov
 • Poľnohospodárske družstvo Kolárovo
 • Strojárenský areál...bývalá Babeta
 • Credat Holding a.s. - výroba bicyklov
 • General Plastik s.r.o. - spracovávanie PET fliaš
 • KolArms s.r.o. - výroba zbraní
 • Gutte s.r.o.- stavebný podnik
 • Pekáreň - Hapeko s.r.o.
 • Pekáreň Lebeco s.r.o.
 • Jancsó píla s.r.o.
 • atď.

Občianske združenia v Kolárove

 • Jednota dôchodcov
 • Miestny odbor Matice slovenskej
 • Liga maďarských žien
 • Spolok priateľov slovenskej kultúry
 • Spolok priateľov vážnej hudby
 • Rybársky zväz
 • Klub dôchodcov
 • Krízové centrum - pomoc pre sociálne odkázaným občanom
 • Za naše Kolárovo - A mi Gútánkért

Športové kluby

 • Futbal - FK Kolárovo - všetky vekové kategórie
 • Hádzaná - MŠK Kolárovo - muži
 • Hádzaná - MŠK Kolárovo - ženy
 • Hádzaná - MŠK Kolárovo - dievčatá
 • Karate klub Taiyó Kolárovo - muži - deti
 • Sálová cyklistika - ACT 4 Slovakia
 • Stolný tenis - všetky vekové kategórie
 • Jazdectvo
 • Lukostreľba na koni

Taxi - 1,50€ mesto

 • PT taxi - 00421 948 131 131  Non Stop
 • PC taxi - 00421 917 617 279, 00421905109135 (6-21)