Aktivity

Naše aktivity

Plán činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Kolárove

Naše realizované aktivity a projekty za rok 2018

 1. Kultúrna jar 2018 - pozvanie prijali “Slovenskí rebeli”- Na rováš... dňa 21.4.2018
 2. Deti, šport a zdravá výživa - pre deti ZŠ J.A. Komenského v Kolárove dňa 1.6.2018
 3. Kultúrne leto 2018 - Vatra zvrchovanosti, dňa 21.7.2018 - vystupovali...Matičiarik, Močenskí speváci a Močenčanka.
 4. ECO Recykluj Tour - Thomas Puskailer a jeho hudobno - náučné predstavenie dňa 9.11.2018 pre žiakov ZŠ J.A. Komenského v Kolárove

Plánované aktivity na rok 2019

 1. Kultúrna jar 2019 – Skoro muzikál - 9.marca 2019 v spolupráci so Spolkom priateľov slovenskej kultúry k nám príde Folklórom inšpirovaný súbor “Slovenskí rebeli” z Komárna, ktorý pracuje pri MO MS Komárno a Dome Matice slovenskej v Komárne v spoločnom divadelnom súbore “Dramaťák”. Ich kultúrne predstavenie nesie názov “Taľafatky”.
 2. Divadelné predstavenie - mája 2019  MO MS v Kolárove má dojednané s Domom Matice slovenskej v Komárne ďalšie vystúpenie z ich kuchyne. Tentoraz sa jedná o novú divadelnú hru s ľudovými pesničkami a tancami v interpretácii súboru “Dramaťák” pod názvom “Popoluška a tučná myš”.
 3. Deň detí 1.6.2019 ....ešte nevieme, či bude, len pre ZŠ alebo, aj MŠ v Kolárove a či vôbec. Dôvod: súbežne sú poriadané dve podujatia v prírode.
 4. Kultúrne leto 2019 – Vatra zvrchovanosti....Plánované na 13.7.2019 a je už z časti aj program pripravený. Ak to nezakríknem, mal by u nás vystupovať FS Devín.! Je vypracovaný projekt na žiadosť o dotáciu podujatia, od MsÚ Kolárovo a Matice slovenskej v Martine.
 5. Na jeseň sa plánuje ešte jedno kultúrne podujatie pre deti podľa našich finančných možností, pravdepodobne oslovíme Thomasa Puskailera, ktorý mal veľký úspech u našich žiakov.

Naše realizované aktivity a projekty za rok 2019

 1. Kultúrna jar 2019 - Slovenskí rebeli - Taľafatky ... 9.3.2019 o 17,04 hod. v MsKS Kolárovo
 2. Divadelné predstavenie – Dramaťák z Komárna prijal naše pozvanie so svojim rozprávkovo - humorným muzikálom „Popoluška a tučná myš. Podujatie dňa 16.5.2019 bolo doobeda od 10°° hod. poriadané pre deti MŠ Lesná 10, ZŠ J.A.Komenského a odpoludnia 17,42 hod. pre deti a dospelých. Spolu dve predstavenia v MsKS Kolárovo videlo 340 detí a poobede 200 dospelých.
 3. Deň detí 1.6. 2019 kolidoval s iným rozsahom väčším podujatím v Komoči a v Kolárove preto sa tentoraz neuskutočnil.
 4. Kultúrne leto 2019 - Vatra zvrchovanosti ... podujatie sa tento rok vydarilo. Očakávané zlé počasie nás v celku minulo. Miestami dážď nám pokazil usporiadanie súťaž vo varení v kotlíku, ale kultúrny program za účasti slušného počtu divákov, bolo zadosťučinením pre usporiadateľov a najmä účinkujúci so Šurian, ktorí vystupovali pod hlavičkou MO MS a DMS Šurany a patronát nad vystúpením mal pán riaditeľ Vašek Valenta, ktorý je zároveň aj predsedom MO MS Šurany. Počtom 62 účinkujúcich medzi ktorými boli DFS Šurianček, spevácky zbor Kantáta, Váradani - Bánovský spevácki seniori, FS Mrchanky a Natalka Hnilická a ženská spevácka skupina z Kostolného seku. Po ukončenom kultúrnom programe sa konal ťah tomboly, kde prvú cenu nám sponzoroval primátor mesta Kolárovo pán Horváth Árpád a to dámsky bicykel, ktorý putoval do Šurian. Viac ako 65 cien našlo svojich majiteľov. Na osvieženie návštevníkov podujatia bol pripravený Maďarský guláš a domáca pečená klobáska. Počasie nám tentoraz doprialo a tak nezostalo nič, len si zvrchovanosť Slovenskej republiky pripomenúť zapálením Vatry zvrchovanosti. Za prítomnosti riaditeľky DMS v Nitre s rodinou, pani Veroniky Bilicovej sa po 21 rokoch znova rozhorela v Kolárove Vatra zvrchovanosti.
 5. Zo zlej finančnej stránky odboru sa pripravované opakovanie Eco tour s Thomasom Puskailerom,  ktoré mal zastrešiť náš Miestny odbor sa nakoniec za nás podujalo usporiadať MsÚ Kolárovo a MsKS, začo im srdečne ďakujeme, že aspoň príprava nevyšla nazmar a podujatie sa uskutočnilo pre deti ZŠ J.A. Komenského 16.10.2019 od 10°° hod. v MsKS v Kolárove.
 6. Miesto tohto podujatia sa členovia MO MS Kolárovo zúčastnili charitatívnej akcie "Babie leto pri kotlíku"poriadané troma subjektami, o.z. Za naše Kolárovo, Spolok Vodný mlyn a Spolok priateľov slovenskej kultúry v Kolárove.

Plánované aktivity na rok 2020

      1. Jediným plánovaným tohtoročným podujatím v našom celoročnom pláne bol členským výborom MO MS Kolárovo schválený program osláv 30. výročia vzniku a obnovenia MO MS v Kolárove zo dňa 26.5.1990 a to vrámci Kultúrneho leta 2020 a 27. ročník Vatry zvrchovanosti 18.7.2020. Na podujatí budú vystupovať FS Devín a privítame Medzinárodnú účasť z Vojvodiny, kedy u nás bude vystupovať Komorný zbor Zvony, ktorý vznikol v roku 1993 v Selenči v Srbsku a patrí medzi uznávané zbory vo Vojvodine. Svedčia o tom jeho početné ocenenia, bohatý repertoár a bezmála 600 koncertov, ktoré absolvoval počas viac, ako štvrťstoročnej existencie.
 
 
Z Dôvodu pandémie koronavírusu Covid-19 a následných obmedzení, sa ani toto podujatie NEBUDE KONAŤ.!!!